Hva er Dupuytrens sykdom?

Dupuytrens sykdom er en sykdom som påvirker bindevevet i håndflaten og fingrene, sykdommen kan være progressiv noe som innebærer at symptomene har en tendens til å øke over tid.1

Hvor kan jeg finne ut mer om Dupuytrens sykdom?

Legen din vil kunne gi deg ytterligere informasjon og råd angående sykdommen.

Kan jeg få Dupuytrens sykdom i andre kroppsdeler?

Hos de fleste vil sykdommen kun slå ut i hendene. I veldig sjeldne tilfeller kan tær og fotsåler rammes av en lignende sykdom som kalles Ledderhoses sykdom.2 I ennå sjeldnere tilfeller kan knokene («Garrods knuckle pads») og penis («Peyronies sykdom») også rammes av en lignende tilstand.2

Finnes det en kur mot Dupuytrens sykdom?

Det finnes så langt ingen kur mot Dupuytrens sykdom. For pasienter med Dupuytrens kontraktur finnes det et utvalg av kirurgiske og ikke-kirurgiske behandlingsformer. 2 Behandlingen som velges avhenger av mange faktorer som for eksempel hvor langt sykdommen er kommet, grad av kontraktur, pasientens alder og helsetilstand generelt og pasientens yrke. Det er viktig at pasienter med Dupuytrens kontraktur får behandling, jo lenger kontrakturen blir værende, jo større er sjansen for at den blir permanent fordi ledd og ulike andre strukturer blir fiksert i bøyd tilstand.1

Hva er den naturlige utviklingen av Dupuytrens sykdom hvis den ikke blir behandlet?

De fleste med Dupuytrens sykdom trenger ikke behandling og kan bare følges opp for å overvåke utviklingen inntil symptomene eventuelt forverrer seg.3

Hva er Dupuytrens kontraktur?

Dupuytrens kontraktur er ett av de mulige symptomene på Dupuytrens sykdom, når sykdommen progredierer eller utvikler seg.
Kontraktur innebærere at en eller flere fingre, på den ene eller begge hendene blir permanent bøyd inn mot håndflaten.1,3

Om lag 25 % av de med sykdommen vil utvikle Dupuytrens kontraktur.4

Hvordan kan Dupuytrens kontraktur innvirke på livet til pasienten?

Dupuytrens kontraktur kan ofte være plagsomt og påvirke evnen til å gjøre hverdagslige ting som for eksempel å kjøre bil, kle på seg, vaske seg, håndhilse, spille et instrument, putte hendene i lommen og mange andre ting man tar for gitt.1

Kan Dupuytrens kontraktur oppstå i hvilken som helst finger?

For enkelte kan Dupuytrens kontraktur utvikle seg i flere fingre, lillefinger og ringfinger er de to som oftest er påvirket av sykdommen1 .
 Dupuytrens sykdom (og kontraktur) kan være tosidig, noe som innebærer at den kan påvirke både høyre og venstre hånd, eller i enkelte tilfeller begge hender.1,5

Hvordan vet jeg om jeg har Dupuytrens kontraktur?

Først og fremst: om du mistenker at noe er galt bør du alltid oppsøke lege. De første tegn og symptomer på Dupuytrens sykdom er fortykning eller små fordypninger i huden eller at det oppstår små kuler eller klumper under huden i håndflaten. Etter hvert som sykdommen utvikler seg kan man ofte se at det danner seg en streng under huden, den strekker seg oftest fra håndflaten til den berørte fingeren. Når dette oppstår vil den fingeren som berøres trekkes mot håndflaten slik at det ikke er mulig å strekke ut fingeren, eller legge håndflaten flatt mot en bord.1

Referanser:

  1. Townley WA et al. BMJ. 2006;332:397–400.
  2. Rayan et al. Hand Clinics. 1999;15(1):87-96.
  3. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006;88:3–8.
  4. Gudmundsen KG et al. J Clin Epidemiol. 2000;291-296.
  5. Trojian TH and Chu SM. Am Fam Physician 2007;76:86-9.

Vanlige spørsmål

Hva er Dupuytrens sykdom?

Dupuytrens sykdom er en sykdom som påvirker bindevevet i håndflaten og fingrene, sykdommen kan være progressiv noe som innebærer at symptomene har en tendens til å øke over tid.1

Hvor kan jeg finne ut mer om Dupuytrens sykdom?

Legen din vil kunne gi deg ytterligere informasjon og råd angående sykdommen.

Kan jeg få Dupuytrens sykdom i andre kroppsdeler?

Hos de fleste vil sykdommen kun slå ut i hendene. I veldig sjeldne tilfeller kan tær og fotsåler rammes av en lignende sykdom som kalles Ledderhoses sykdom.2 I ennå sjeldnere tilfeller kan knokene («Garrods knuckle pads») og penis («Peyronies sykdom») også rammes av en lignende tilstand.2

Finnes det en kur mot Dupuytrens sykdom?

Det finnes så langt ingen kur mot Dupuytrens sykdom. For pasienter med Dupuytrens kontraktur finnes det et utvalg av kirurgiske og ikke-kirurgiske behandlingsformer. 2 Behandlingen som velges avhenger av mange faktorer som for eksempel hvor langt sykdommen er kommet, grad av kontraktur, pasientens alder og helsetilstand generelt og pasientens yrke. Det er viktig at pasienter med Dupuytrens kontraktur får behandling, jo lenger kontrakturen blir værende, jo større er sjansen for at den blir permanent fordi ledd og ulike andre strukturer blir fiksert i bøyd tilstand.1

Hva er den naturlige utviklingen av Dupuytrens sykdom hvis den ikke blir behandlet?

De fleste med Dupuytrens sykdom trenger ikke behandling og kan bare følges opp for å overvåke utviklingen inntil symptomene eventuelt forverrer seg.3

Hva er Dupuytrens kontraktur?

Dupuytrens kontraktur er ett av de mulige symptomene på Dupuytrens sykdom, når sykdommen progredierer eller utvikler seg.
Kontraktur innebærere at en eller flere fingre, på den ene eller begge hendene blir permanent bøyd inn mot håndflaten.1,3

Om lag 25 % av de med sykdommen vil utvikle Dupuytrens kontraktur.4

Hvordan kan Dupuytrens kontraktur innvirke på livet til pasienten?

Dupuytrens kontraktur kan ofte være plagsomt og påvirke evnen til å gjøre hverdagslige ting som for eksempel å kjøre bil, kle på seg, vaske seg, håndhilse, spille et instrument, putte hendene i lommen og mange andre ting man tar for gitt.1

Kan Dupuytrens kontraktur oppstå i hvilken som helst finger?

For enkelte kan Dupuytrens kontraktur utvikle seg i flere fingre, lillefinger og ringfinger er de to som oftest er påvirket av sykdommen1 .
 Dupuytrens sykdom (og kontraktur) kan være tosidig, noe som innebærer at den kan påvirke både høyre og venstre hånd, eller i enkelte tilfeller begge hender.1,5

Hvordan vet jeg om jeg har Dupuytrens kontraktur?

Først og fremst: om du mistenker at noe er galt bør du alltid oppsøke lege. De første tegn og symptomer på Dupuytrens sykdom er fortykning eller små fordypninger i huden eller at det oppstår små kuler eller klumper under huden i håndflaten. Etter hvert som sykdommen utvikler seg kan man ofte se at det danner seg en streng under huden, den strekker seg oftest fra håndflaten til den berørte fingeren. Når dette oppstår vil den fingeren som berøres trekkes mot håndflaten slik at det ikke er mulig å strekke ut fingeren, eller legge håndflaten flatt mot en bord.1

Referanser:

  1. Townley WA et al. BMJ. 2006;332:397–400.
  2. Rayan et al. Hand Clinics. 1999;15(1):87-96.
  3. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006;88:3–8.
  4. Gudmundsen KG et al. J Clin Epidemiol. 2000;291-296.
  5. Trojian TH and Chu SM. Am Fam Physician 2007;76:86-9.