Symptomsjekker

Hvis du merker ett av de følgene tegn eller symptomer anbefales det at du tar kontakt med legen din for å få råd.1

 

Denne symptomsjekkeren er ment som et nyttig hjelpemiddel og skal ikke erstatte en diagnose. Ta gjerne en utskrift av dette og ta med til neste legebesøk.

Fem forslag til tema du kan ta opp med legen din.

Hvis du planlegger et legebesøk for og be om råd kan de følgende punktene være nyttig å ta opp.

Symptomer – skriv ned symptomene dine (eller ta med utskrift fra symptomsjekkeren)

Innvirkning – har symptomene hindret deg i å gjøre noe med hendene som du tidligere har gjort, eller er påvirkningen av dette minimalt i din hverdag.

Alvorlighetsgrad – hvor alvorlig er din sykdom og vil den bli verre?

Behandling – er behandling aktuelt for deg, og hvis så: hvilke alternativer finnes?

Neste trinn – hva bør du gjøre?

Referanse:

  1. Rayan GM. J Bone Joint Surg 2007;89:189-198.

Symptomsjekker

Symptomsjekker

Hvis du merker ett av de følgene tegn eller symptomer anbefales det at du tar kontakt med legen din for å få råd.1

 

Denne symptomsjekkeren er ment som et nyttig hjelpemiddel og skal ikke erstatte en diagnose. Ta gjerne en utskrift av dette og ta med til neste legebesøk.

Fem forslag til tema du kan ta opp med legen din.

Hvis du planlegger et legebesøk for og be om råd kan de følgende punktene være nyttig å ta opp.

Symptomer – skriv ned symptomene dine (eller ta med utskrift fra symptomsjekkeren)

Innvirkning – har symptomene hindret deg i å gjøre noe med hendene som du tidligere har gjort, eller er påvirkningen av dette minimalt i din hverdag.

Alvorlighetsgrad – hvor alvorlig er din sykdom og vil den bli verre?

Behandling – er behandling aktuelt for deg, og hvis så: hvilke alternativer finnes?

Neste trinn – hva bør du gjøre?

Referanse:

  1. Rayan GM. J Bone Joint Surg 2007;89:189-198.