Kirurgiske alternativer

Avhengig av prosedyre utføres kirurgiske inngrep enten med lokal eller generell bedøvelse og kan utføres enten som dagkirurgi eller poliklinisk, ofte uten behov for innleggelse.

Fasciectomi

Denne behandlingen innebærer et kirurgisk inngrep hvor hele strengen fjernes (ikke bare kuttes av).1,2

Strengen kan fjernes på tre ulike måter

 • Begrenset fasciectomi: kun strengen fjernes.
  Såret sys igjen.
 • Radikal fasciectomi: alt bindevevet (inkludert strengen) fjernes. Såret sys igjen.
 • Dermofasciectomi: alt bindevevet (inkludert strengen) og huden fjernes. Såret lukkes med en hudtransplantat.

Kliniske data

I en oversiktsartikkel over 48 kliniske studier viste man at den gjennomsnittlige (median) forbedring i kontrakturvinkel var på mellom 58 % og 79 %.3

Den gjennomsnittlige andelen av de som fikk tilbakefall til kontraktur i samme finger etter 4 år var 39 %.3

I gjennomsnitt opplevde 24 % av pasientene bivirkninger, de mest vanlige var: midlertidig tap av nervefunksjon (22 %), smerte (20 %), nerveskade (8,6 %) og skade i arterier (5,5 %).3

Fasciotomi

Dette er et mindre kirurgisk inngrep, hvor Dupuytrens strengen kun kuttes av og ikke fjernes helt. Denne prosedyren foretas vanligvis i lokalbedøvelse som dagkirurgi/poliklinisk inngrep.3

Kliniske data

I en oversiktsartikkel over 48 kliniske studier viste man at den gjennomsnittlige (median) forbedring i kontrakturvinkel var på mellom 48 % og 88 %.3

Den gjennomsnittlige andelen av de som fikk tilbakefall til kontraktur i samme finger etter 4 år var
62 %.3

I gjennomsnitt opplevde 20 % av pasientene bivirkninger, de mest vanlige var: hudkomplikasjoner (9 %), midlertidig tap av nervefunksjon (3 %), smerte (2,9 %) og nerveskade (2,3 %).3

Kirurgisk behandling anbefales hos pasienter med nedsatt funksjonsevne i hånden og en kontraktur i metakarpofalangealleddet (det første leddet på fingeren) på 30 grader eller mer.1,4
Forskning viser at kirurgi som behandling av Dupuytrens kontraktur gir fullstendig eller nesten fullstendig korreksjon av fingeren hos 75 % av pasientene, men samtidig også en ganske høy forekomst (46 %) av komplikasjoner etter prosedyren.5

Alle behandlinger har ulike suksessrater og bivirkninger og alle med Dupuytrens kontraktur bør behandles individuelt.
egen vil kunne gi ytterligere informasjon og råd om den behandlingen som passer best for deg.

 

 

Kirurgiske alternativer

Referanser:

 1. Townley WA et al. BMJ. 2006;332:397-400.
 2. Armstrong et al. J Bone Joint Surg [Br] 2000;82-B:90-4.
 3. Crean SM et al. J Hand Surg 2011;36E(5) 396–407
 4. Rayan GM. J Bone Joint Surg 2007; 89: 189-198
 5. Dias J, Braybrooke J. J Hand Surg 2006; 31(5): 514-521

Kirurgiske alternativer

Kirurgiske alternativer

Avhengig av prosedyre utføres kirurgiske inngrep enten med lokal eller generell bedøvelse og kan utføres enten som dagkirurgi eller poliklinisk, ofte uten behov for innleggelse.

Fasciectomi

Denne behandlingen innebærer et kirurgisk inngrep hvor hele strengen fjernes (ikke bare kuttes av).1,2

Strengen kan fjernes på tre ulike måter

 • Begrenset fasciectomi: kun strengen fjernes.
  Såret sys igjen.
 • Radikal fasciectomi: alt bindevevet (inkludert strengen) fjernes. Såret sys igjen.
 • Dermofasciectomi: alt bindevevet (inkludert strengen) og huden fjernes. Såret lukkes med en hudtransplantat.

Kliniske data

I en oversiktsartikkel over 48 kliniske studier viste man at den gjennomsnittlige (median) forbedring i kontrakturvinkel var på mellom 58 % og 79 %.3

Den gjennomsnittlige andelen av de som fikk tilbakefall til kontraktur i samme finger etter 4 år var 39 %.3

I gjennomsnitt opplevde 24 % av pasientene bivirkninger, de mest vanlige var: midlertidig tap av nervefunksjon (22 %), smerte (20 %), nerveskade (8,6 %) og skade i arterier (5,5 %).3

Fasciotomi

Dette er et mindre kirurgisk inngrep, hvor Dupuytrens strengen kun kuttes av og ikke fjernes helt. Denne prosedyren foretas vanligvis i lokalbedøvelse som dagkirurgi/poliklinisk inngrep.3

Kliniske data

I en oversiktsartikkel over 48 kliniske studier viste man at den gjennomsnittlige (median) forbedring i kontrakturvinkel var på mellom 48 % og 88 %.3

Den gjennomsnittlige andelen av de som fikk tilbakefall til kontraktur i samme finger etter 4 år var
62 %.3

I gjennomsnitt opplevde 20 % av pasientene bivirkninger, de mest vanlige var: hudkomplikasjoner (9 %), midlertidig tap av nervefunksjon (3 %), smerte (2,9 %) og nerveskade (2,3 %).3

Kirurgisk behandling anbefales hos pasienter med nedsatt funksjonsevne i hånden og en kontraktur i metakarpofalangealleddet (det første leddet på fingeren) på 30 grader eller mer.1,4
Forskning viser at kirurgi som behandling av Dupuytrens kontraktur gir fullstendig eller nesten fullstendig korreksjon av fingeren hos 75 % av pasientene, men samtidig også en ganske høy forekomst (46 %) av komplikasjoner etter prosedyren.5

Alle behandlinger har ulike suksessrater og bivirkninger og alle med Dupuytrens kontraktur bør behandles individuelt.
egen vil kunne gi ytterligere informasjon og råd om den behandlingen som passer best for deg.

 

 

Kirurgiske alternativer

Referanser:

 1. Townley WA et al. BMJ. 2006;332:397-400.
 2. Armstrong et al. J Bone Joint Surg [Br] 2000;82-B:90-4.
 3. Crean SM et al. J Hand Surg 2011;36E(5) 396–407
 4. Rayan GM. J Bone Joint Surg 2007; 89: 189-198
 5. Dias J, Braybrooke J. J Hand Surg 2006; 31(5): 514-521