Kollagenase clostridium histolyticum 1

Injeksjon av kollagenase clostridium histolyticum er en ikke-kirurgisk behandling hvor man injiserer enzymer (kollagenase) inn i Dupuytren strengen. Disse enzymene bryter ned strengen fra innsiden. Injeksjonen etterfølges med en prosedyre fra ett til tre ett døgn etter, hvor man bryter av strengen slik at fingeren kan rettes ut.

Denne behandlingen er poliklinisk og man trenger kun lokalbedøvelse under utstrekksprosedyren.

Kliniske data

En klinisk studie viste at kollagenase clostridium histolyticum reduserte graden av kontraktur ned til 5 grader eller mindre (ca. 30 dager etter siste injeksjon) i 64 % av til sammen 204 pasienter. En annen, mindre studie viste den samme reduksjonen i 44,4 % ut av 45 pasienter.2,3

Den gjennomsnittlige andelen av de som fikk tilbakefall til kontraktur i samme finger etter 5 år var 46,7 %.1

De hyppigst rapporterte bivirkningene etter de kliniske studiene var lokal hevelse, smerte på injeksjonsstedet, blåmerker, kløe og forbigående hevelse i kjertlene. Reaksjoner på injeksjonsstedet var veldig vanlig og forekom hos de aller fleste pasientene, men de var oftest milde til moderate i alvorlighetsgrad og gikk vanligvis over 1-2 uker etter injeksjonen.1

Perkutan nålefasciotomi 4

I denne prosedyrens benyttes en nål for å kutte over strengen. Nålen stikkes inn i finger/hånd hvor Dupuytren strengen kuttes over ved at kirurgen beveger nålen i en sagende bevegelse. Dette repeteres flere ganger inntil strengen revner og fingeren kan retts ut.

Denne behandlingen er poliklinisk og man trenger kun lokalbedøvelse.

Kliniske data

Perkutan nålefasciotomi har vist en gjennomsnittlig forbedring på 77 % i kontraktur, en uke etter behandling.5

Den gjennomsnittlige andelen av de som fikk tilbakefall til kontraktur i samme finger etter 3- 5 år var fra 58 % til 85 %, avhengig av hvilke studier man leser.6,7

I en studie på 138 pasienter var de vanligste rapporterte bivirkningene: hudruptur (16 %), nerveskade (2 %) og lokal infeksjon (2 %).8

Stråleterapi 9

Denne behandlingen blir vanligvis brukt på pasienter som er i et tidlig stadium av sykdommen. Målet er å forhindre, eller i det minste å forlenge tiden til eventuelt behov for kirurgi. Den affiserte hånden plasseres i røntgenmaskinen hvor den utsettes for stråling gjentatte ganger.

Kliniske data

I en 5-års studie på 57 pasienter som ble behandlet med en type strålebehandling fikk 44 pasienter (77 %) ingen progresjon av Dupuytrens sykdom etter behandlingen.10

Bivirkninger var: rødhet eller tørrhet i huden (76 steder), utbredt rødhet og betennelse i huden (12 steder) og tørr (10 steder) eller fuktig (3 steder) avskalling av hud.11

Alle behandlinger har ulike suksessrater og bivirkninger og alle med Dupuytrens kontraktur bør behandles individuelt. Legen vil kunne gi ytterligere informasjon og råd om den behandlingen som passer best for deg.

 

Kollagenase clostridium histolyticum

Referanser:

 1. Summary of Product Characteristics. December 2017
 2. Hurst LC et al. NEJM 2009; 361: 968-79
 3. Gilpin D et al. J Hand Surg. 2010;35A:2027–2038
 4. Diaz et al. Hand Clin. 2014; 33-38
 5. van Rijssen AL and Werker PMN. J Hand Surg Br2006; 31(5):498-501
 6. Foucher G et al. J Hand Surg 2003, 28B (5): 427-431
 7. van Rijssen AL et al. Plast Reconstr Surg 2012; 129(2): 469-477
 8. Badois FJ et al. Rev Rhum Ed Fr. 1993 30; 60(11): 808-13
 9. NICE guidelines. Radiation therapy for early Dupuytren's disease. November 2010
 10. Keilholz L et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 1996; 36(4): 891-897
 11. Seegenschmiedt MH et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 2001; 49(3): 785-798

Ikke-kirurgiske alternativer

Kollagenase clostridium histolyticum 1

Injeksjon av kollagenase clostridium histolyticum er en ikke-kirurgisk behandling hvor man injiserer enzymer (kollagenase) inn i Dupuytren strengen. Disse enzymene bryter ned strengen fra innsiden. Injeksjonen etterfølges med en prosedyre fra ett til tre ett døgn etter, hvor man bryter av strengen slik at fingeren kan rettes ut.

Denne behandlingen er poliklinisk og man trenger kun lokalbedøvelse under utstrekksprosedyren.

Kliniske data

En klinisk studie viste at kollagenase clostridium histolyticum reduserte graden av kontraktur ned til 5 grader eller mindre (ca. 30 dager etter siste injeksjon) i 64 % av til sammen 204 pasienter. En annen, mindre studie viste den samme reduksjonen i 44,4 % ut av 45 pasienter.2,3

Den gjennomsnittlige andelen av de som fikk tilbakefall til kontraktur i samme finger etter 5 år var 46,7 %.1

De hyppigst rapporterte bivirkningene etter de kliniske studiene var lokal hevelse, smerte på injeksjonsstedet, blåmerker, kløe og forbigående hevelse i kjertlene. Reaksjoner på injeksjonsstedet var veldig vanlig og forekom hos de aller fleste pasientene, men de var oftest milde til moderate i alvorlighetsgrad og gikk vanligvis over 1-2 uker etter injeksjonen.1

Perkutan nålefasciotomi 4

I denne prosedyrens benyttes en nål for å kutte over strengen. Nålen stikkes inn i finger/hånd hvor Dupuytren strengen kuttes over ved at kirurgen beveger nålen i en sagende bevegelse. Dette repeteres flere ganger inntil strengen revner og fingeren kan retts ut.

Denne behandlingen er poliklinisk og man trenger kun lokalbedøvelse.

Kliniske data

Perkutan nålefasciotomi har vist en gjennomsnittlig forbedring på 77 % i kontraktur, en uke etter behandling.5

Den gjennomsnittlige andelen av de som fikk tilbakefall til kontraktur i samme finger etter 3- 5 år var fra 58 % til 85 %, avhengig av hvilke studier man leser.6,7

I en studie på 138 pasienter var de vanligste rapporterte bivirkningene: hudruptur (16 %), nerveskade (2 %) og lokal infeksjon (2 %).8

Stråleterapi 9

Denne behandlingen blir vanligvis brukt på pasienter som er i et tidlig stadium av sykdommen. Målet er å forhindre, eller i det minste å forlenge tiden til eventuelt behov for kirurgi. Den affiserte hånden plasseres i røntgenmaskinen hvor den utsettes for stråling gjentatte ganger.

Kliniske data

I en 5-års studie på 57 pasienter som ble behandlet med en type strålebehandling fikk 44 pasienter (77 %) ingen progresjon av Dupuytrens sykdom etter behandlingen.10

Bivirkninger var: rødhet eller tørrhet i huden (76 steder), utbredt rødhet og betennelse i huden (12 steder) og tørr (10 steder) eller fuktig (3 steder) avskalling av hud.11

Alle behandlinger har ulike suksessrater og bivirkninger og alle med Dupuytrens kontraktur bør behandles individuelt. Legen vil kunne gi ytterligere informasjon og råd om den behandlingen som passer best for deg.

 

Kollagenase clostridium histolyticum

Referanser:

 1. Summary of Product Characteristics. December 2017
 2. Hurst LC et al. NEJM 2009; 361: 968-79
 3. Gilpin D et al. J Hand Surg. 2010;35A:2027–2038
 4. Diaz et al. Hand Clin. 2014; 33-38
 5. van Rijssen AL and Werker PMN. J Hand Surg Br2006; 31(5):498-501
 6. Foucher G et al. J Hand Surg 2003, 28B (5): 427-431
 7. van Rijssen AL et al. Plast Reconstr Surg 2012; 129(2): 469-477
 8. Badois FJ et al. Rev Rhum Ed Fr. 1993 30; 60(11): 808-13
 9. NICE guidelines. Radiation therapy for early Dupuytren's disease. November 2010
 10. Keilholz L et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 1996; 36(4): 891-897
 11. Seegenschmiedt MH et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 2001; 49(3): 785-798