Retten til fritt behandlingsvalg erstatter og utvider den tidligere ordningen med rett til fritt sykehusvalg.

Med fritt behandlingsvalg får flere private behandlingssteder behandle pasienter på statens regning, noe som betyr at du som pasient vil få flere valgmuligheter når du skal til behandling i spesialisthelsetjenesten.

Dette kan føre til kortere ventetider og at du kommer raskere til behandling.
For å finne ut hvor man kan kan få behandling for Dupytrens kontraktur:

Klikk her for å komme inn på Helsenorge.no sine sider for valg av behandlingssted

Her kan du velge kirurgisk behandling eller injeksjonsbehandling.
Da får du opp en liste over de sykehusene, både offentlig og private som utfører ønsket behandling.

Du kan krysse av om du vil at kun de stedene som kan tildele såkalt "Rett til Helsehjelp" skal vises i listen eller ikke.

Behandlingssted som kan tildele rett til helsehjelp betyr at du når som helst i forløpet ditt kan velge dette stedet. Henvisningen din kan sendes hit for en vurdering av om du har rett til helsehjelp og en frist. Hvis du allerede er blitt tildelt rett til undersøkelse eller behandling, kan du også velge å bytte til dette behandlingsstedet.

Behandlingsstedet ikke kan tildele rett til helsehjelp betyr at henvisningen først må vurderes ved et behandlingssted som kan tildele rett til nødvendig helsehjelp og en frist. Du kan selv velge hvor henvisningen din skal sendes for en slik vurdering, og du finner hvilke steder som har lov til å tildele rett til helsehjelp ved å huke i boksen over listen som vist over. Når du er tildelt rett til helsehjelp, kan du velge dette stedet.

Kilde: Helsenorge.no

 

Hvor behandles Dupuytrens i Norge?

Retten til fritt behandlingsvalg erstatter og utvider den tidligere ordningen med rett til fritt sykehusvalg.

Med fritt behandlingsvalg får flere private behandlingssteder behandle pasienter på statens regning, noe som betyr at du som pasient vil få flere valgmuligheter når du skal til behandling i spesialisthelsetjenesten.

Dette kan føre til kortere ventetider og at du kommer raskere til behandling.
For å finne ut hvor man kan kan få behandling for Dupytrens kontraktur:

Klikk her for å komme inn på Helsenorge.no sine sider for valg av behandlingssted

Her kan du velge kirurgisk behandling eller injeksjonsbehandling.
Da får du opp en liste over de sykehusene, både offentlig og private som utfører ønsket behandling.

Du kan krysse av om du vil at kun de stedene som kan tildele såkalt "Rett til Helsehjelp" skal vises i listen eller ikke.

Behandlingssted som kan tildele rett til helsehjelp betyr at du når som helst i forløpet ditt kan velge dette stedet. Henvisningen din kan sendes hit for en vurdering av om du har rett til helsehjelp og en frist. Hvis du allerede er blitt tildelt rett til undersøkelse eller behandling, kan du også velge å bytte til dette behandlingsstedet.

Behandlingsstedet ikke kan tildele rett til helsehjelp betyr at henvisningen først må vurderes ved et behandlingssted som kan tildele rett til nødvendig helsehjelp og en frist. Du kan selv velge hvor henvisningen din skal sendes for en slik vurdering, og du finner hvilke steder som har lov til å tildele rett til helsehjelp ved å huke i boksen over listen som vist over. Når du er tildelt rett til helsehjelp, kan du velge dette stedet.

Kilde: Helsenorge.no