Forekomst

Forekomsten (prevalensen) av Dupuytrens kontraktur er estimert til omkring 3 % til 6 % blant Kaukasiere, med en hyppigere forekomst blant de med nord-europeisk avstamning.1

Den høyeste forekomsten av Dupuytrens kontraktur finnes på Island, tradisjonelt hevdes det at sykdommen oppstod blant vikingene og at forekomsten dermed er høyest i den befolkingen som er av gammel vikingherkomst.2
Her i Norge har Dupuytrens kontraktur ofte gått under navnet «Vikingfinger».

Dupuytrens kontraktur er mer vanlig blant menn enn blant kvinner (5-15 ganger) og er ofte også mer alvorlig hos menn.3

En av de viktigste faktorene som bestemmer om man får sykdommen eller er ikke er familie-historie. Omkring 70 % av de som utvikler Dupuytrens kontraktur har en familiehistorie med denne tilstanden.4

Til tross for pågående forskning er den eksakte årsaken til sykdommen ennå ukjent. Selv om Dupuytrens kontraktur ikke er livstruende så kan den i høyeste grad være en livs- begrensende og plagsom. Sykdommen kan ofte gjøre at slike dagligdagse ting som de fleste tar for gitt blir vanskelige; som for eksempel kjøre bil, vaske seg, kle på seg og håndhilse.3,5

Innvirkning

 

Innvirkning

Referanser:

  1. Leclerq C(2000): Epidemiology. In Tubiana R, Leclerq C, Hurst LC. Dupuytren´s disease 53-58. Informa healthcare.
  2. Flatt AE. BUMC PROCEEDINGS 2001; 14: 378-84
  3. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006; 88:3-8
  4. Ling RS. J bone Joint Surg Br 1963;45:709-18
  5. Crean SM et al. J Hand Surg 2011;36E(5) 396–407

Forekomst

Forekomst

Forekomsten (prevalensen) av Dupuytrens kontraktur er estimert til omkring 3 % til 6 % blant Kaukasiere, med en hyppigere forekomst blant de med nord-europeisk avstamning.1

Den høyeste forekomsten av Dupuytrens kontraktur finnes på Island, tradisjonelt hevdes det at sykdommen oppstod blant vikingene og at forekomsten dermed er høyest i den befolkingen som er av gammel vikingherkomst.2
Her i Norge har Dupuytrens kontraktur ofte gått under navnet «Vikingfinger».

Dupuytrens kontraktur er mer vanlig blant menn enn blant kvinner (5-15 ganger) og er ofte også mer alvorlig hos menn.3

En av de viktigste faktorene som bestemmer om man får sykdommen eller er ikke er familie-historie. Omkring 70 % av de som utvikler Dupuytrens kontraktur har en familiehistorie med denne tilstanden.4

Til tross for pågående forskning er den eksakte årsaken til sykdommen ennå ukjent. Selv om Dupuytrens kontraktur ikke er livstruende så kan den i høyeste grad være en livs- begrensende og plagsom. Sykdommen kan ofte gjøre at slike dagligdagse ting som de fleste tar for gitt blir vanskelige; som for eksempel kjøre bil, vaske seg, kle på seg og håndhilse.3,5

Innvirkning

 

Innvirkning

Referanser:

  1. Leclerq C(2000): Epidemiology. In Tubiana R, Leclerq C, Hurst LC. Dupuytren´s disease 53-58. Informa healthcare.
  2. Flatt AE. BUMC PROCEEDINGS 2001; 14: 378-84
  3. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006; 88:3-8
  4. Ling RS. J bone Joint Surg Br 1963;45:709-18
  5. Crean SM et al. J Hand Surg 2011;36E(5) 396–407