Etter behandling

Det finnes så langt ingen kur mot Dupuytrens kontraktur.1 Kontrakturen kan komme tilbake, og dermed muligens også behov for ytterligere behandling. Det er umulig å si hvor lang tid det eventuelt vil ta før kontrakturen kommer tilbake, det kommer an på mange ting, som for eksempel alder, alvorlighetsgrad av sykdommen, om man har hatt tidligere behandling av sin Dupuytrens kontraktur og respons på behandling.

Skulle kontrakturen komme tilbake kan legen gi deg informasjon og råd om hva som er de mest aktuelle behandlingsalternativene for deg.

Etter behandling

Referanse:

  1. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006; 88:3-8

Etter behandling

Etter behandling

Det finnes så langt ingen kur mot Dupuytrens kontraktur.1 Kontrakturen kan komme tilbake, og dermed muligens også behov for ytterligere behandling. Det er umulig å si hvor lang tid det eventuelt vil ta før kontrakturen kommer tilbake, det kommer an på mange ting, som for eksempel alder, alvorlighetsgrad av sykdommen, om man har hatt tidligere behandling av sin Dupuytrens kontraktur og respons på behandling.

Skulle kontrakturen komme tilbake kan legen gi deg informasjon og råd om hva som er de mest aktuelle behandlingsalternativene for deg.

Etter behandling

Referanse:

  1. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006; 88:3-8