Årsaker

Den eksakte årsaken til Dupuytrens sykdom/kontraktur er fremdeles ukjent men den har blitt assosiert med noen av de følgende:

Genetikk:
Nesten 70 % av alle som utvikler Dupuytrens sykdom/kontraktur har en familiær historie med denne tilstanden.1

Diabetes:
Det er en sterk sammenheng mellom diabetes og Dupuytrens sykdom, det er rapportert en forekomst mellom 3% og 32% og et gjennomsnitt på rundt 20%.2 Mennesker med diabetes har en tendens til å ha en mildere form for Dupuytrens 2 med færre tilfeller av kontraktur og dermed færre som har behov for kirurgi.2 Hos mennesker med diabetes opptrer Dupuytrens like ofte hos kvinner som hos menn.3

Alkohol:
Noen studier har vist at høyt alkoholforbruk er assosiert med en førhøyet risiko for Dupuytrens sykdom.4

Epilepsi:
Studier som har undersøkt forholdet mellom epilepsi og Dupuytrens sykdom har vist variable resultat, noen har funnet en sammenheng mellom epilepsi/anti-epilepsi medisin og Dupuytrens.4,6,7 mens andre har ikke sett noen sammenheng.4,8,9

Skade
Skade var den opprinnelige årsaken som ble foreslått av Baron Dupuytren som var den første som behandlet sykdommen. Mange pasienter mener også selv at hardt arbeid eller skade har forårsaket tilstanden. Imidlertid har en del studier konkludert med at forekomsten av Dupuytrens sykdom blant de med manuelt arbeid ikke er noe annerledes enn de som ikke arbeider manuelt, så man har ikke kunnet konkludere med at det er noen klar sammenheng.10,11

Årsaker

 

Skade

Referancer:

 1. Ling RS. J bone Joint Surg Br 1963;45:709-18.
 2. Noble J, et al. J Bone Joint Surg 1984;66:322-5.
 3. Arkkila PE, et al. J Reumato. 1997;24:153-9.
 4. Hart MG and Hooper G. Postgrad Med J 2005;81:425-428.
 5. Gudmundsen KG et al. J Clin Epidemiol. 2000;291–296.
 6. Thurston A. J Bone Joint Surg 2003;85-B:469-77.
 7. Lund M. Acta Psychiatry Neuro/1941;16:465-92.
 8. Geoghegan JM, et al. J Hand Surg Br 2004;29:423-6.
 9. Arafa M, et al. J Hand Surg Br 1992;17:221-4.
 10. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006;88:3-8.
 11. Trojian TH and Chu SM. Am Fam Physician 2007;76:86-9.

Årsaker

Årsaker

Den eksakte årsaken til Dupuytrens sykdom/kontraktur er fremdeles ukjent men den har blitt assosiert med noen av de følgende:

Genetikk:
Nesten 70 % av alle som utvikler Dupuytrens sykdom/kontraktur har en familiær historie med denne tilstanden.1

Diabetes:
Det er en sterk sammenheng mellom diabetes og Dupuytrens sykdom, det er rapportert en forekomst mellom 3% og 32% og et gjennomsnitt på rundt 20%.2 Mennesker med diabetes har en tendens til å ha en mildere form for Dupuytrens 2 med færre tilfeller av kontraktur og dermed færre som har behov for kirurgi.2 Hos mennesker med diabetes opptrer Dupuytrens like ofte hos kvinner som hos menn.3

Alkohol:
Noen studier har vist at høyt alkoholforbruk er assosiert med en førhøyet risiko for Dupuytrens sykdom.4

Epilepsi:
Studier som har undersøkt forholdet mellom epilepsi og Dupuytrens sykdom har vist variable resultat, noen har funnet en sammenheng mellom epilepsi/anti-epilepsi medisin og Dupuytrens.4,6,7 mens andre har ikke sett noen sammenheng.4,8,9

Skade
Skade var den opprinnelige årsaken som ble foreslått av Baron Dupuytren som var den første som behandlet sykdommen. Mange pasienter mener også selv at hardt arbeid eller skade har forårsaket tilstanden. Imidlertid har en del studier konkludert med at forekomsten av Dupuytrens sykdom blant de med manuelt arbeid ikke er noe annerledes enn de som ikke arbeider manuelt, så man har ikke kunnet konkludere med at det er noen klar sammenheng.10,11

Årsaker

 

Skade

Referancer:

 1. Ling RS. J bone Joint Surg Br 1963;45:709-18.
 2. Noble J, et al. J Bone Joint Surg 1984;66:322-5.
 3. Arkkila PE, et al. J Reumato. 1997;24:153-9.
 4. Hart MG and Hooper G. Postgrad Med J 2005;81:425-428.
 5. Gudmundsen KG et al. J Clin Epidemiol. 2000;291–296.
 6. Thurston A. J Bone Joint Surg 2003;85-B:469-77.
 7. Lund M. Acta Psychiatry Neuro/1941;16:465-92.
 8. Geoghegan JM, et al. J Hand Surg Br 2004;29:423-6.
 9. Arafa M, et al. J Hand Surg Br 1992;17:221-4.
 10. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006;88:3-8.
 11. Trojian TH and Chu SM. Am Fam Physician 2007;76:86-9.